صبح جادوی استیلا

پتانسیل بالای کارآفرینی در ایران وجود دارد و وجود استعدادهای بی‌نظیر موجب رشد عجیب این حرفه در چند سال اخیر شده است. اما شاید نکته‌ای که کارآفرینی کمتر به آن اهمیت داده شده است نحوه سبک زندگی و نظم شخصی در آن است. کتاب صبح جادویی پیوند بزرگی است بین معجزه صبحگاهی و آموزش‌های اصولی کارآفرینی. شاید اگر کمی بیشتر به شیوه زندگی خودمان تامل کنیم و به فکر سرمایه گذاری روی آن باشیم، می‌توانیم از آموزش‌های صحیحی که در این کتاب گنجانده شده است دریابیم که صبح یک کارآفرین چگونه آغاز می‌شود، با چه کارهایی ادامه پیدا میکند و چگونه به اتمام میرسد. این گونه است که می‌توانیم به رشد بیشتری از هر نظر برسیم. بعد از این که با صدها کارآفرین از سرتاسر دنیا ملاقات کردیم متوجه یک ویژگی مشترک شدیم:
-همه شان به صورت دائم و مستمر روی رشد شخصیشان متمرکزند.
-هیچ وقت دست از یادگیری و رشد برنمیدارند.
-در اغلب شغل ها شخص ، صبح از خواب بیدار میشود و به سر کار میرود.
-ولی در فضای کارآفرینی شخص صبح بیدار میشود و به میل خودش سرکار میرود.

این کتاب ابزاری فوق العاده است که به شما یاد میدهد چه کنید تا فقط آرزوی تبدیل شدن به آن شخص را نداشته باشید…

یادتان میدهد که واقعا به چنین شخصی تبدیل شوید…

شما را به دیدن این ویدئو دعوت می کنیم

فهرست